+421 32 658 53 94

VÝTVARNÝ SALÓN ZPMP 2017

Cieľom výstavy bolo oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním a spôsobom, akým stvárňujú svoj svet ľudia s mentálnym postihnutím. Do Výtvarného salónu ZPMP 2017 sa zapojilo 81 účastníkov - domovov sociálnych  služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska. Hlavná téma výstavy tento rok bola: "V inom svete".

O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota v zložení: akad. maliarka Katarína Kuzmová, akad. maliar Juraj Oravec, Ing. Mgr. Žaneta Matúšová, Mgr. Andrea Štefinová, Ing. Dušan Fabian. Odborná garantka projektu 2017: akad. mal. Katarína Kuzmová.

Výtvarný salón je jednou z príležitostí, ktorá pomáha rúcať bariéry a hľadať porozumenie medzi ľuďmi s postihnutím a širokou verejnosťou. K výstave bol vydaný aj plagát, leták a skladačka, ktoré navrhla grafická dizajnérka Zuzana Chmelová.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorej cieľom je dosiahnuť dôstojné životné podmienky pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. ZPMP v SR obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, informuje verejnosť o ich potrebách a živote, iniciuje legislatívne zmeny a realizuje inovatívne projekty. VÝTVARNÝ SALÓN ZPMP 2017

VÝTVARNÝ SALÓN ZPMP 2017

V piatok 22.9.2017 o 14:00 sa u nás organizovala slávnostná vernisáž k 22.ročníku Výtvarného salónu ZPMP, súťažnej prehliadke prác ľudí s mentálnym postihnutím.

IMG_1188.JPG IMG_1191.JPG IMG_1216.JPG IMG_1218.JPG IMG_1215.JPG IMG_1228.JPG IMG_1239.JPG IMG_1250.JPG IMG_1256.JPG
© ARSYLINE 2017
Upozornenie
Zavrieť